[vc_text_separator title_light=”1″ title=”POREZNI OBVEZNIK JE” color=”custom” style=”double” border_width=”2″ accent_color=”#dee2e5″]
[gem_divider margin_top=”17″]
  1. Trgovačko društvo i druga pravna i fizička osoba rezident Republike Hrvatske koja gospodarsku djelatnost obavlja samostalno, trajno i radi ostvarivanja dobiti, dohotka ili prihoda ili drugih gospodarskih procjenjivih koristi
  2. Tuzemna poslovna jedinica inozemnog poduzetnika (nerezidenta)
  3. Fizička osoba koja ostvaruje dohodak prema propisima o oporezivanju dohotka ako izjavi da će plaćati porez na dobit umjesto poreza na dohodak
  4. Fizička osoba koja ostvaruje dohodak od obrta i s obrtom izjednačenih djelatnosti ako je u prethodnom poreznom razdoblju ostvarila ukupni primitak veći od 3.000.000,00 kuna, ili ako ispunjava dva od sljedeća tri uvjeta

a) u prethodnom poreznom razdoblju ostvario je dohodak veći od 400.000,00 kuna

b) ima dugotrajnu imovinu u vrijednosti većoj od 2.000.000,00 kuna

c) u prethodnom poreznom razdoblju prosječno zapošljava više od 15 radnika

5.  Iznimno, tijela državne uprave, tijela područne (regionalne) samouprave, tijela lokalne samouprave, Hrvatska narodna banka, državne ustanove, ustanove jedinica područne (regionalne) samouprave, ustanove jedinica lokalne samouprave, državni zavodi, vjerske zajednice, političke stranke, sindikati, komore, udruge, umjetničke udruge, dobrovoljna vatrogasna društva, zajednice tehničke kulture, turističke zajednice, sportski klubovi, sportska društva i savezi, zaklade i fundacije ako obavljaju gospodarstvenu djelatnost, a neoporezivanje te djelatnosti bi dovelo do stjecanja neopravdanih povlastica na tržištu

6. Svaki poduzetnik koji nije spomenut pod točkama od 1. – 5., a koji nije obveznik poreza na dohodak prema propisima o oporezivanju dohotka i čija se dobit drugdje ne oporezuje.

[gem_divider margin_top=”50″]
[vc_text_separator title_light=”1″ title=”” color=”custom” style=”double” border_width=”2″ accent_color=”#dee2e5″]
[gem_divider margin_top=”10″]